CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẦN MỀM LỘC PHÁT
LOC PHAT SOFTWARE TRADING COMPANY LIMITED
 
TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365 TimeMark - office-2019-va-office-2016-khong-con-duoc-ho-tro-de-ket-noi-voi-dich-vu-microsoft-365
công cụ tìm kiếm
---------------- hoặc ----------------
Office 2019 và Office 2016 không còn được hỗ trợ để kết nối với dịch vụ Microsoft 365

Chúng tôi xin được thông báo từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, Office 2019 và Office 2016 không còn được hỗ trợ kết nối đến các dịch vụ Microsoft 365 (ví dụ kết nối với Exchange Online, SharePoint Online hoặc OneDrive for Business). Điều này có nghĩa là Office 2019 và Office 2016 có thể không sử dụng được tất cả chức năng và tính năng mới nhất của dịch vụ Microsoft 365. Ngoài ra, theo thời gian các phiên bản Office này có thể gặp phải các sự cố về hiệu suất hoặc độ tin cậy không mong muốn khác khi sử dụng dịch vụ Microsoft 365. Đó là vì khi Microsoft cải tiến các dịch vụ Microsoft 365, họ sẽ không tính đến hoặc thử nghiệm các phiên bản Office này.

Microsoft sẽ không thực hiện chặn các phiên bản Office 2019 và Office 2016 kết nối với các dịch vụ Microsoft 365 nếu chúng còn được hỗ trợ mở rộng và được cập nhật. Office 2019 và Office 2016 đều được hỗ trợ mở rộng cho đến ngày 14 tháng 10 năm 2025.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo link bên dưới:
https://learn.microsoft.com/vi-vn/deployoffice/endofsupport/microsoft-365-services-connectivity

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý Công ty. Nếu cần rõ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc Microsoft.

Tin liên quan
Để có giá tốt nhất xin vui lòng gọi
Hoặc
Liên hệ mua hàng
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật